przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
645504 odwiedzin

CENY BILETÓW

A A A

AKTUALNE CENY BILETÓW:


bilet jednorazowy normalny - 2,80 złotych,

bilet jednorazowy ulgowy - 1,40 złotych,

bilet jednorazowy przesiadkowy 60 minutowy normalny - 3,00 złote,

bilet jednorazowy przesiadkowy 60 minutowy ulgowy  - 1,50 złotych

bilet jednorazowy przesiadkowy 60 minutowy zakupiony u kierowcy w autobusie
- 3,00 złote,

bilet jednorazowy przesiadkowy 60 minutowy ulgowy zakupiony u kierowcy w autobusie - 1,50 złotych,

 

karnet normalny (uprawniający do 6-ciu przejazdów) - 14,00 złotych,

karnet ulgowy (uprawniający do 6-ciu przejazdów) - 7,00 złotych,

 

bilet okresowy 30-dniowy normalny - 84,00 złote,

bilet okresowy 30-dniowy ulgowy - 42,00 złote,

 

Informujemy, że do wyrobienia biletu miesięcznego potrzebne jest jedno zdjęcie oraz dokument tożsamości i dokumenty uprawniające do korzystania z ulg. Koszt karty do biletu miesięcznego wynosi 10 zł.

Koszt duplikatu karty do biletu miesięcznego wynosi 20 zł.


 

opłata za przewóz zwierząt- 2,80 złotych.

 

OPŁATA DODATKOWA:


a. przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu ( biletu )
- 140,00 złotych,


b. przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu  – 112,00 złotych,


c. spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 336,00 złotych,


d. w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłat dodatkowych wyszczególnionych w podpunkcie a i b bezpośrednio u kontrolera ich wysokość obniża się odpowiednio na  98,00 złotych i 78,40 złotych,


e. w przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wyszczególnionych w podpunkcie a i b w ciągu 7 dni wysokość obniża się na 112,00 złotych i 89,60 złotych,


f. oplata manipulacyjna za koszty związane z rozpatrzeniem odwołań od opłaty dodatkowej - 5,60 złotych.

kontakt