przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
645504 odwiedzin

INFORMACJE ZKM

A A A

BIURO ZKM

 

BIURO ZKM czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

 

KASA ZKM


KASA ZKM czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.45.Przerwa od godz. 8.45 do godz. 9.00.

Informujemy, że do wyrobienia karty do biletu okresowego 30-dniowego potrzebne jest jedno zdjęcie oraz dokument tożsamości i dokumenty uprawniające do korzystania z ulg. Koszt karty do biletu okresowego 30-dniowego wynosi 10 zł.

Koszt duplikatu karty do biletu okresowego 30-dniowego wynosi 20 zł.

 

Informujemy, że w związku z panującą pandemią spowodowaną wirusem COVID-19 nie prowadzimy sprzedaży biletów w autobusach do odwołania.Wpłaty i opłaty dodatkowe Sfrefy Płatnego Parkowania proszę wpłacać na konto Gmina Miasto Sochaczew 22 9283 0006 0043 0197 2000 0040, lub w kasie ZKM.


Zakład Komunikacji Miejskiej
Al. 600 lecia 90, 96-500 Sochaczew

 

INFORMACJA

 

Bilet okresowy 30-dniowy jest ważny 30 dni. Nie ma możliwości zakupu biletu z większym okresem wyprzedzenia ważności biletu niż jeden dzień np. bilet zakupiony 1.01 może być ważny od 1.01 lub od 2.01 na wszystkie linie.

 

Przy kontroli biletów w autobusie pasażer jest zobowiązany przedstawić ważny bilet oraz dokument upoważniający do korzystania z ulgi. Brak takiego dokumentu będzie skutkować wystawieniem opłaty dodatkowej.

 

 UWAGA

 

Osoby ze stopniem niepełnosprawności lekkim lub umiarkowanym nie są upoważnione do przejazdów z ulgą, ani przejazdów bezpłatnych!

Osoby w/w powinny zakupić bilet normalny!

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

Szanowni Państwo,

Od 25.05. 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
W związku z tym otrzymują Państwo klauzulę informującą o zasadach przetwarzania danych osobowych  przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.
Dziękujemy


KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Zakład Komunikacji Miejskiej, Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew – działający w imieniu Gminy Miasta Sochaczew, tel. 468629927, 8627690, 8627695, fax, 468629927w.111, email: sekretariat@zkm.sochaczew.pl, spp@zkm.sochaczew.pl informuje, że jest administratorem Twoich danych w związku z wykonywaniem usług sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, przeprowadzanych kontroli biletowych w autobusach na liniach obsługiwanych przez ZKM oraz obsługi strefy płatnego parkowania (windykacja)
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, co oznacza w szczególności: zawarcie i wykonywanie rozliczeń/sprzedaży, wypełnienie obowiązku prawnego oraz obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wskazanym w ust.2 jest:
Realizacja rozliczeń/sprzedaży, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne (zgodnie z art. 6 ust.1 lit b RODO)
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO)
Prawnie usprawiedliwiony interes Zakładu Komunikacji Miejskiej (zgodnie z art. 6 ust.1 lit f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia (windykacja) i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja rozliczeń/sprzedaży będą niemożliwe.
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania rozliczeń/sprzedaży, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tych rozliczeń/sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Administrator nie zamierza przekazać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Dyrektor
Beata Furman
kontakt