przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
677817 odwiedzin
Nabór na stanowisko Kierownik Działu Eksploatacji i Utrzymania Ruchu

Sochaczew, 20.01.2023 r.

 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Eksploatacji i Utrzymania Ruchu

  

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownika Działu Eksploatacji i Utrzymania Ruchu

w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

Wymiar etatu: 1,

Liczba stanowisk pracy: 1,

Miejsce pracy: Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew,

 

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • 5- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • zdolność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji,
 • podstawowa znajomość ustawy o czasie pracy kierowców,
 • zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
 • praktyczna znajomość problematyki związanej z naprawami i konserwacją pojazdów,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Mile widziane

 • prawo jazdy kat. D,

 

Do zadań wykonywanych na ww. stanowisku w szczególności należy:

 • nadzór i kontrola pracy kierowców autobusów, pracowników warsztatu, zaopatrzenia oraz dyspozytorów,
 • współdziałanie z dyspozytorami w oparciu o obowiązujące grafik pracy kierowców w zakresie obsady linii autobusowych przestrzegając norm i zasad czasu pracy kierowców,
 • nadzór nad realizacją zamówień na części  zamienne, materiały i usługi zewnętrzne w związku z bieżącymi potrzebami i z utrzymywaniem niezbędnych stanów magazynowych,
 • prowadzenie zamówień publicznych,
 • wnioskowanie i nadzór nad przestrzeganiem norm zużycia paliwa,
 • nadzór nad stanem technicznym i estetycznym pojazdów, pomieszczeń warsztatowych i socjalnych oraz przystanków autobusowych,
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowanie i nadzór nad rozkładem jazdy autobusów zgodnie z wytycznymi dyrekcji zakładu,
 • kontakt ze służbami publicznymi, współpraca z policją i ubezpieczycielami w zakresie zdarzeń powodujących uszkodzenia osób lub mienia.
 •  

Warunki pracy na stanowisku:

 • oświetlenie: naturalne, sztuczne,
 • średnio praca 5 dni w tygodniu,
 • średnio 40 godzin tygodniowo,
 • praca  biurowa,
 • możliwe wyjazdy służbowe w teren.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 • podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.
 • ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.


Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Dyspozytor, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej lub przesłać pocztą:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600 lecia 90,

96-500 Sochaczew

Z dopiskiem „Nabór na Kierownika Działu Eksploatacji i Utrzymania Ruchu” w terminie

 do 7 lutego 2023r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu.

 

Osoby do kontaktu:

Tadeusz Ficzygowski (046) 862-99-27 wew. 108

Monika Izydorek (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Dyrektor Zakładu Miejskiego w Sochaczewie

 

oświadczenie .doc

zgoda na przetwarzanie danych osobowych .doc

A A A
20.01.2023
godz.11:46
 
kontakt