przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
645480 odwiedzin
Nabór na stanowisko Kierowca autobusu

Sochaczew, 01.08.2022r.

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Kierowca autobusu w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

1. Wymiar etatu: 1,

2. Liczba stanowisk pracy: 2,

3. Wymagania w stosunku do kandydata:

a) wykształcenie minimum zawodowe,

b) prawo jazdy kat. D,

c) kwalifikacje zawodowe uprawniające do przewozu osób,

d) znajomość topografii miasta,

4. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

a) prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według określonego rozkładu,

b) przewóz pasażerów, zatrzymywanie się na wyznaczonych przystankach,

c) wykonywanie tzw. obsługi codziennej (sprawdzanie wyglądu wewnętrznego i zewnętrznego wozu, oświetlenia, wyposażenia, ogumienia, płynów, urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie jazdy)

d) utrzymywanie w należytej czystości pojazdów, boksów garażowych,

e) wypełnianie kart drogowych, rozliczanie się z pobranego paliwa,

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

  Kierowca autobusu pracuje na dwie zmiany w systemie równoważnym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym według określonego harmonogramu pracy. Jedna zmiana może trwać maksymalnie 12 godzin, a czas prowadzenia pojazdu maksymalnie 10 godzin. Kierowca autobusu prowadzi pojazd po wyznaczonej trasie i czasie według rozkładu jazdy. Przerwy w czasie pracy występują na krańcowych przystankach i ich długość wynika z rozkładu jazdy. Zmiany zachodzą częściowo na porę nocną.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

a) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia),

b) CV, z zawartą klauzulą

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zakład komunikacji Miejskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

c) list motywacyjny.

d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

 

8. Dokumenty dodatkowe:

a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

b) inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

 

 

9. Dokumenty należy złożyć do: 16.08.2022r.

  a) decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu,

  b) miejsce składania dokumentów:

   

  Zakład Komunikacji Miejskiej

  Al. 600-lecia 90

  96-500 Sochaczew

   

  Osoby do kontaktu:

  Ficzygowski Tadeusz tel (046) 862-99-27 wew. 108

  Ewelina Diehl tel (046) 862-99-27 wew. 106

   

  Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

   

  Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

   

   

  Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Al. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew. Dane zbierane są dla potrzeb danej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Złożone aplikacje są przechowywane przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia osoby na danym stanowisku.

   

  Dyrektor

  Beata Furman

  oświadczenie

  zgoda na przetwarzanie danych osobowych

A A A
01.08.2022
godz.08:50
kontakt