przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
518741 odwiedzin
Jubileusz 20-lecia

20 lat temu rada miasta utworzyła zakład budżetowy - Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. 1 lipca 2001 r. wydzielono go ze zlikwidowanego Zakładu Usług Komunalnych.

ZKM przejął od ZUK-u szesnaście autobusów, w tym trzy Solarisy Urbino 9 z 2000 roku, trzy duńskie Dab-y z 1979 i 1981 r. oraz dziesięć Jelczy M-11. Trzy lata później dokupiono dwa Jelcze M-081, niewielkie autobusy nazywane przez pasażerów „koziołkami”, które przyczyniły się do rozszerzenia zasięgu komunikacji miejskiej na obszary nieco oddalone od centrum. W 2004 roku uruchomiono linie do Kątów i Kuznocina oraz firmy Mars. W 2020 roku w związku z pełnym wyeksploatowaniem (przejechały przeszło 1,3 mln km), przeznaczono je do likwidacji.

W latach 2007- 2019 ZKM pozyskał jedenaście autobusów: w 2007 roku dwa Solbusy wyprodukowane w 2005 r., w 2009 r. Autosana SanCity, w 2013 roku niemal nowy autobus City Smile, w 2016 tabor wzbogacił się o dwa używane Soblusy a w 2019 roku o Solarisa Urbino 12 oraz cztery używane Solarisy Urbino 10, które zeszły z taśmy montażowej w 2006 roku. Na przestrzeni dziewiętnastu lat z eksploatacji wyłączono DAB-y, Autosana, dziewięć Jelczy M-11 oraz „koziołki”.

Obecnie ZKM dysponuje siedemnastoma autobusami, które obsługują dziesięć linii o długości 187 km. Zatrzymują się na 179 przystankach. W związku z tym, że miasto rozciągnięte jest na odcinku około 12 km wydłuż brzegów Bzury, trasy często pokrywają się, co przy dwóch mostach powoduje dublowanie niektórych linii.

Przez pierwszych dziewiętnaście lat firmą kierował Krzysztof Sieczkowski, natomiast od sierpnia 2020 roku dyrektorem jest Beata Furman. Działem księgowo-administracyjnym kieruje Ewelina Diehl, eksploatacji i utrzymania ruchu Tadeusz Ficzygowski, a działem utrzymania dróg Tomasz Ufa. Obecnie zakład zatrudnia 41 pracowników: 21 kierowców, 3 mechaników, 6 osób w grupie drogowej (wraz z pracownikami strefy płatnej), 6 pracowników nadzoru i 5 w administracji.

Do głównych zadań ZKM należy: organizacja i zarządzanie miejskim transportem publicznym, koordynacja pozostałego regularnego transportu publicznego w mieście, prowadzenie konserwacji i modernizacji dróg oraz chodników (remonty, odśnieżanie), zarządzanie systemem płatnego parkowania. Obszarem działania ZKM jest miasto Sochaczew oraz - dzięki zawartym porozumieniom międzygminnym - ościenne gminy: Sochaczew, Kampinos, Nowa Sucha i Brochów.

ZKM posiada własny warsztat naprawczy, stację paliw i myjnię. Mechanicy nieustannie czuwają nad utrzymaniem pojazdów w sprawności technicznej (autobusy przechodzą przeglądy techniczne dwa razy w roku). Wszystkie pojazdy są garażowane. Baza ZKM posiada służbę dyspozytorską pracującą całodobowo.

Podstawą działania transportu zbiorowego jest rozkład jazdy autobusów. ZKM pomimo częstych jego zmian, wynikających głównie z sytuacji epidemicznej, stara się żeby zachowywał on podstawowe funkcje, a mianowicie zapewniał dojazd dzieciom i młodzieży do szkół szczególnie na godzinę 8:00, połączenia ze szpitalem w dni robocze i świąteczne, dojazd do ważniejszych miejsc pracy oraz połączenia w szczycie z pociągami jeżdżącymi na kierunku stolicy. Ze względu na prowadzone obecnie poważne remonty głównych dróg, pracownicy ZKM modyfikują rozkłady zmieniając trasy i godziny przejazdów.

Przełomowe dla ZKM były ostatnie trzy lata, gdy wdrażano wielomilionowy projekt „Sochaczewski Eko-bus”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki niemu pasażerowie mają teraz do dyspozycji dwadzieścia sześć nowych wiat przystankowych, trzy autobusy elektryczne Solaris Urbino 12 z 2020 roku, dwa autobusy Solaris Urbino 10,5 o napędzie spalinowym z silnikiem EURO VI z 2019 r., pięć tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej ustawionych na przystankach przy PKP, szpitalu, okrąglaku w Chodakowie, na pl. Kościuszki i ulicy Traugutta. „Sochaczewski Eko-bus” pozwolił ponadto sfinansować montaż dwóch biletomatów ustawionych przy stacji PKP i na placu Kościuszki, trzech stanowisk ładowania akumulatorów autobusów elektrycznym. Sprawił, że ZKM mógł zrezygnować z papierowych biletów okresowych i zaproponować pasażerom bilety plastikowe, doładowywane w biletomatach.

W 2020 roku ZKM przewoził średnio 1360 osób dziennie, podczas gdy w 2019 około 3300 osób. Wpływ na ich liczbę miały i nadal mają ograniczenia związane ze stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Od marca 2020 roku przedsiębiorstwa transportowe w całym kraju zawieszały linie, przewoziły minimalne ilości pasażerów, obostrzenia przełożyły się na drastyczny spadek liczby sprzedawanych biletów. Wyznaczone limity pasażerów w autobusach, najpierw do 30 proc. ich pojemności, później 50 proc., wymusiły we wrześniu i październiku 2020 r. wprowadzenie do ruchu na różnych odcinkach, podwójnych linii autobusowych tzw. bisów. Aby sprostać potrzebom, pracę kierowcy wykonywali uprawnieni pracownicy innych działów, od kierownika grupy drogowej począwszy, po pracowników grupy, mechaników warsztatu oraz dyspozytorów.

Jaka będzie przyszłość firmy? W tak niepewnych czasach walki z covid trudno cokolwiek planować, dlatego przede wszystkim skupiamy się na dniu dzisiejszym – pracujemy nad poprawą jakości świadczonych usług, punktualnością kursowania autobusów jak i bezpieczeństwem podróżowania. W tym roku chcielibyśmy dokończyć remont autobusu retro - Jelcza M-11, którym od kilku miesięcy zajmują się nasi mechanicy. Autobus docelowo ma stanowić atrakcję turystyczną, wozić pasażerów do takich miejsc jak Żelazowa Wola czy Brochów.

Na koniec pragnę podkreślić, że wszystkim pracownikom zakładu należą się podziękowania za ich pracę, za zaangażowanie i wysiłek, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii, gdzie ZKM pracował nieprzerwanie i wykonywał wszystkie swoje zadania.

 

Dyrektor ZKM

Beata Furman

A A A
01.07.2021
godz.09:11
 
kontakt