przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
431608 odwiedzin
Obowiązek zakrywania ust i nosa

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r., Dz. U. poz. 1356 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmianie uległy zapisy dotyczące obowiązku zakrywania nosa i ust m.in. w autobusach komunikacji miejskiej.

Obecnie z w/w obowiązku zwalniają jedynie ściśle określone w rozporządzeniu wskazania tj. całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust i nosa. Poza nimi obowiązek zasłaniania nosa i ust jest powszechny dla każdego.

 

A A A
21.08.2020
godz.13:46
kontakt