przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
416443 odwiedzin
Nabór na stanowisko- Kontroler SPP

Sochaczew, 26.08.2019r.

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

 1. Wymiar etatu: 1,

 2. Liczba stanowisk pracy: 1,

 3. Wymagania w stosunku do kandydata:

   a) wykształcenie minimum zawodowe,

   b) umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office,

   c) samodzielność, skrupulatność, operatywność,

.

 1. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

  a) kontrolowanie wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów,

  b) sprawdzanie ważności biletów parkingowych,

  c) sprawdzanie ważności abonamentów,

  d) wystawianie zawiadomień o nie uiszczaniu opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad opłacony czas,

  e) zgłaszanie Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

  f) kontrolowanie stanu oznakowania SPP i zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie,

  g) wymiana papieru w parkometrach,

  h) naprawianie prostych bieżących usterek.

   

   

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  Operator Strefy Płatnego Parkowania wykonuje swoje czynności w Strefie Płatnego Parkowania, która znajduje się na terenie miasta Sochaczew.

   

   

 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

 1.  

 2. Wymagane dokumenty:

  a) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia),

  b) CV, z zawartą klauzulą

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zakład komunikacji Miejskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

  c) list motywacyjny.

  d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

   

 3. Dokumenty dodatkowe:

  a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  b) inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

 

 

  Dokumenty należy złożyć do: 09 września 2019r.

  a) decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu,

  b) miejsce składania dokumentów:

   

  Zakład Komunikacji Miejskiej

  Al. 600-lecia 90

  96-500 Sochaczew

   

  Osoby do kontaktu:

  Ufa Tomasz tel (046) 862-99-27 wew. 107

  Ewelina Diehl tel (046) 862-99-27 wew. 106

  e-mail kadry@zkm.sochaczew.pl

   

  Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

   

  Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

   

   

  Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Al. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew. Dane zbierane są dla potrzeb danej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Złożone aplikacje są przechowywane przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia osoby na danym stanowisku.

   

   

  Dyrektor mgr Krzysztof Sieczkowski

 

oświadczenie- Kontroler Strefy Płatnego Parkowania.pdf

zgoda na przetwarzanie danych osobowych- Kontroler Strefy Płatnego Parkowania.pdf

A A A
26.08.2019
godz.10:51
kontakt