przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
416434 odwiedzin
Nabór na stanowisko- Mechanik pojazdów samochodowych

Sochaczew, 23.05.2019r.

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Mechanik pojazdów samochodowych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

 1. Wymiar etatu: 1,

 2. Liczba stanowisk pracy: 1,

 3. Wymagania w stosunku do kandydata:

  a) wykształcenie minimum zawodowe, kierunek: mechanik,

  b) doświadczenie na stanowisku mechanika bądź pokrewnym minimum 1 rok,

  c) samodzielność, skrupulatność, operatywność,

.

 1. Wymagania dodatkowe:

  a) mile widziane uprawnienia spawalnicze,

   

 2. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

  a) naprawa pojazdów samochodowych (autobusy, sam. ciężarowe),

   

   

 3. Warunki pracy na stanowisku:

Mechanik pojazdów samochodowych większość swoich czynności wykonuje na warsztacie zakładu (wszelkie bieżące naprawy). Praca w podstawowym systemie czasu pracy, osiem godzin dziennie.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  a) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia),

  b) CV, z zawartą klauzulą

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zakład komunikacji Miejskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

  c) list motywacyjny.

  d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

   

 2. Dokumenty dodatkowe:

  a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  b) inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 07 czerwca 2018r.

a) decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu,

b) miejsce składania dokumentów:

 

 

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

 

Osoby do kontaktu:

Ficzygowski Tadeusz tel (046) 862-99-27 wew. 108

Ewelina Diehl tel (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Al. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew. Dane zbierane są dla potrzeb danej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Złożone aplikacje są przechowywane przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia osoby na danym stanowisku.

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Sieczkowski

 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych- Mechanik Pojazdów Samochodowych.pdf

oświadczenie- Mechanik pojazdów samochodowych.pdf

A A A
23.05.2019
godz.08:34
 
kontakt