przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
416433 odwiedzin
Nabór na stanowisko- Kierowca autobusu

Sochaczew, 23.05.2019r.

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Kierowca autobusu w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

 1. Wymiar etatu: 1,

 2. Liczba stanowisk pracy: 2,

 3. Wymagania w stosunku do kandydata:

  a) wykształcenie minimum zawodowe,

  b) prawo jazdy kat. D,

  c) kwalifikacje zawodowe uprawniające do przewozu osób,

  d) znajomość topografii miasta,

   

 1. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

  a) prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według określonego rozkładu,

  b) przewóz pasażerów, zatrzymywanie się na wyznaczonych przystankach,

  c) sprzedaż biletów w autobusie,

  d) wykonywanie tzw. obsługi codziennej (sprawdzanie wyglądu wewnętrznego i zewnętrznego wozu, oświetlenia, wyposażenia, ogumienia, płynów, urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie jazdy)

  e) utrzymywanie w należytej czystości pojazdów, boksów garażowych,

  f) wypełnianie kart drogowych, rozliczanie się z pobranego paliwa,

   

 2. Warunki pracy na stanowisku:

Kierowca autobusu pracuje na dwie zmiany w systemie równoważnym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym według określonego harmonogramu pracy. Jedna zmiana może trwać maksymalnie 12 godzin, a czas prowadzenia pojazdu maksymalnie 10 godzin. Kierowca autobusu prowadzi pojazd po wyznaczonej trasie i czasie według rozkładu jazdy. Przerwy w czasie pracy występują na krańcowych przystankach i ich długość wynika z rozkładu jazdy. Zmiany zachodzą częściowo na porę nocną.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  a) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia),

  b) CV, z zawartą klauzulą

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zakład komunikacji Miejskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

  c) list motywacyjny.

  d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

   

 2. Dokumenty dodatkowe:

  a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  b) inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 07.06.2019r.

a) decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu,

b) miejsce składania dokumentów:

 

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

 

Osoby do kontaktu:

Ficzygowski Tadeusz tel (046) 862-99-27 wew. 108

Ewelina Diehl tel (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Al. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew. Dane zbierane są dla potrzeb danej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Złożone aplikacje są przechowywane przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia osoby na danym stanowisku.

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Sieczkowski

A A A
23.05.2019
godz.12:43
 
kontakt