przejdź do Sochaczew.pl
399385 odwiedzin
Nabór na stanowisko - Pracownik Drogowy

Sochaczew, 19.09.2018r.

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Drogowego w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

 1. Wymiar etatu: 1,

 2. Liczba stanowisk pracy: 2,

 3. Wymagania w stosunku do kandydata:

   a) wykształcenie minimum zawodowe,

   b) prawo jazdy kat. B,C,

    

 1. Wymagania dodatkowe:

  a) mile widziany kurs na koparko-ładowarki

  b) mile widziane pozwolenie na żurawia HDS

   

 2. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

  a) prace przy bieżącym utrzymaniu dróg (np. oznakowanie),

  b) układanie kostki,

  c) sprzątanie przystanków, strefy płatnego parkowania,

  d) prowadzenie samochodu ciężarowego – w celu dowozu materiałów do miejsca robót drogowych,

  e) odśnieżanie w porze zimowej

   

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  Praca przy robotach drogowych na terenie miasta Sochaczew, praca fizyczna.

   

 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

   

  7. Wymagane dokumenty:

  a) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia),

  b) CV, z zawartą klauzulą

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zakład komunikacji Miejskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

  c) list motywacyjny.

  d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

   

  8. Dokumenty dodatkowe:

  a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  b) inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 03.10.2018r.

a) decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu,

b) miejsce składania dokumentów:

 

 

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

 

Osoby do kontaktu:

Ufa Tomasz tel (046) 862-99-27 wew. 107

Ewelina Diehl tel (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Al. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew. Dane zbierane są dla potrzeb danej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Złożone aplikacje są przechowywane przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia osoby na danym stanowisku.

 

  Dyrektor

mgr Krzysztof Sieczkowski

 

oświadczenie- Pracownik Drogowy.pdf

zgoda na przetwarzanie danych osobowych- Pracownik Drogowy.pdf

 

 

 

A A A
19.09.2018
godz.14:05
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość