przejdź do Sochaczew.pl
399388 odwiedzin
Nabór na stanowisko - pracownik drogowy

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Drogowego w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie 

1. Wymiar etatu: 1,
2.  Liczba stanowisk pracy: 2,
3.  Wymagania w stosunku do kandydata:
a) wykształcenie minimum zawodowe,
b) prawo jazdy kat. B,C,

4. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziany kurs na koparko-ładowarki
b) mile widziane pozwolenie na żurawia HDS

5. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:
a) prace przy bieżącym utrzymaniu dróg (np. oznakowanie),
b) układanie kostki,
c) sprzątanie przystanków, strefy płatnego parkowania,
d) prowadzenie samochodu ciężarowego – w celu dowozu materiałów do miejsca robót drogowych,
e) odśnieżanie w porze zimowej

5. Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy robotach drogowych na terenie miasta Sochaczew, praca fizyczna.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

7.  Wymagane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia),
b) CV, z zawartą klauzulą
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zakład komunikacji Miejskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
c) list motywacyjny.
d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

8.    Dokumenty dodatkowe:
a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
b) inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

Dokumenty należy złożyć do: 30 sierpnia 2018r. 
a) decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu,
b) miejsce składania dokumentów:

Zakład Komunikacji Miejskiej 
Al. 600-lecia 90
96-500 Sochaczew

Osoby do kontaktu:
Ufa Tomasz    tel (046) 862-99-27 wew. 107
Ewelina Diehl tel (046) 862-99-27 wew. 106

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.


Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Al. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew. Dane zbierane są dla potrzeb danej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Złożone aplikacje są przechowywane przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia osoby na danym stanowisku. 


           Dyrektor 
           mgr Krzysztof Sieczkowski
oświadczenie- Pracownik Drogowy.pdf

zgoda na przetwarzanie danych osobowych-%09Pracownik Drogowy.pdf

A A A
16.08.2018
godz.08:54
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość