przejdź do Sochaczew.pl
403835 odwiedzin
Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka widłowego
A A A
data publikacji 25-02-2020
termin składania ofert 04-03-2020

Sochaczew, dnia 25 lutego 2020 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ WÓZKA WIDŁOWEGO

  1. Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż wózka widłowego spalinowego BALCANCAR typ Rekord, rok produkcji 1986, wycofanego z eksploatacji, silnik ZS, rok produkcji 1986, brak badań UDT.

  2. Oferty należy składać w formie pisemnej na wypełnionym i podpisanym formularzu oferty do sekretariatu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90, w terminie do dnia 04. 03 2020 roku, do godz. 9.00, z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup wózka widłowego” Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

  3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 marca 2020 r. o godz. 1030 w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy ul. Al. 600-lecia 90.

  4. Kwota minimalna oferty wynosi 1 800 zł brutto.

  5. Zostanie wybrana oferta zawierająca najwyższą cenę.

  6. W przypadku złożenia oferty o takiej samej cenie, Sprzedający zarządzi złożenie ofert dodatkowych.

  7. Osoba (firma) wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie w terminie określonym przez Sprzedającego.

  8. Wózek można obejrzeć w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90, w godz. 730 – 1430, w dni powszednie.

  9. Bliższych informacji udziela Kierownik Dz. Eksploatacji 46 862 99 27 w 108

  10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.DYREKTOR

Krzysztof Sieczkowski

Załączniki :

 

Formularz ofertowy na wózek 25.02.2020.docx

Umowa na wózek widłowy 25.02.2020.doc

Protokół z przetargu_04_03_2020.doc

 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość