przejdź do Sochaczew.pl
399395 odwiedzin
Wynik przetargu - dostawa soli drogowej
A A A
data publikacji 26-11-2018
termin składania ofert 26-11-2018

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 PKT.8 – NA ZADANIE – DOSTAWA SOLI DROGOWEJ

 

 

W dniu 16.11.2018r Dyrektor ZKM Sochaczew zatwierdził uruchomienie postępowania w trybie przetargu ofertowego w przedmiocie wykonania:

 

Sukcesywna dostawa soli drogowej niezbrylającej, luzem, gatunek DR, zgodnej z normą PN-86/C-84081/02 oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. Nr 230. poz. 1960), w ilości do ok. 350 ton, do sporządzania mieszanek dla potrzeb zimowego utrzymania dróg miejskich w Sochaczewie w sezonie zimowym 2018/19.

Inspektorat ds zamówień publicznych uruchomił wykonanie zadanie zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013.907 j.t. z późn. zm)

Oferty na wykonanie w/w zadania złożyło dwóch Wykonawców, a mianowicie:

Wykonawca nr 1

KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” S.A., AL. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa – na kwotę 250,00zł/t netto/307,50zł/t brutto – termin płatności 30 dni.

 

Wykonawca nr 2

BEST-CHEM P.P-H. Jerzy Apka, ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew - za kwotę 249,00zł/t netto/306,27zł/t brutto – termin płatność - 30 dni.Komisja w składzie:

 

Ficzygowski Tadeusz - przewodniczący komisji

 

Orzechowski Kamil - członek komisji

 

Tomasz Ufa - członek komisji

 

uznała dwie oferty za ważne/nieważne. W związku z powyższym zamówienie pozyskał wykonawca nr 2.

 

 

Wyniki wyboru Wykonawcy zatwierdził w dniu 26.11.2018r

 

Dyrektor ZKM

Krzysztof Sieczkowski

Sochaczew dnia 26.11.2018r

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość