przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455267 odwiedzin

PRZETARGI

PRZETARG OFERTOWY Data 7 czerwca 2021 r. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy- Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 130 000 złotych netto).Postępowanie prowadzone jest w o...
data publikacji 07-06-2021
termin składania ofert 15-06-2021

Sochaczew dn. 02 czerwca 2021 r.     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.     Dotyczy : postępowania na wykonywanie kontroli biletów i przestrzegania porządku w autobusach Zakładu Komunikacji Miejskie...
data publikacji 19-05-2021
termin składania ofert 27-05-2021

  PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP (ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE DO 130 000zł NETTO) – NA ZADANIE – DOSTAWA ASFALTU DROGOWEGO   W dniu 08.04.2021r Dyrektor ZKM S...
data publikacji 12-04-2021
termin składania ofert 19-04-2021

  PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP (ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE DO 130 000zł NETTO) – NA ZADANIE – SUKCESYWNA DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH   W dniu 08.04.2021r Dyre...
data publikacji 12-04-2021
termin składania ofert 19-04-2021

  PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP (ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE DO 130 000zł netto) – NA ZADANIE – SUKCESYWANA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.     W dniu 29.03...
data publikacji 31-03-2021
termin składania ofert 07-04-2021

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 UST. 1 PKT. 1 CONTRARIO USTAWY PZP (ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE DO 130 000zł NETTO) – NA ZADANIE – DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ POSYPYWARKI     W dniu 08.02...
data publikacji 08-02-2021
termin składania ofert 15-02-2021

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 UST. 1 PKT. 1 CONTRARIO USTAWY PZP (ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE DO 130 000zł NETTO) – NA ZADANIE – DOSTAWA SOLI DROGOWEJ     W dniu 05.02.2021r Dyrektor...
data publikacji 05-02-2021
termin składania ofert 12-04-2021

    Sochaczew 05.01.2021 r.     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    Dotyczy: postępowania na „Sukcesywna dostawa olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych” na potrzeby Zakładu Komunikac...
data publikacji 21-12-2020
termin składania ofert 31-12-2020

Sochaczew 30.12.2020 r.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    Dotyczy: postępowania na wykonanie i dostawę pomostu jezdnego do napraw autobusów elektrycznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Soch...
data publikacji 15-12-2020
termin składania ofert 29-12-2020

Ogłoszenie nr 510400059-N-2021 z dnia 12.01.2021 r. Zakład Komunikacji Miejskiej: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOBUSÓW I POJAZDÓW CIĘŻAROWYCHOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: ...
data publikacji 30-11-2020
termin składania ofert 14-12-2020

kontakt