przejdź do Sochaczew.pl
274375 odwiedzin

INFORMACJE ZKM

A A A
  1. KASA ZKM

Czynna tylko w dni robocze od godz. 7.00 do godz.14.45.
Natomiast od dnia 26 każdego miesiąca i dwa dni robocze następnego miesiąca czynna od godz. 7.00 do godz. 17.30.

Przerwa od godz. 8.45 do godz. 9.00.

 Informujemy, że do wyrobienia biletu miesięcznego potrzebne jest jedno zdjęcie. Koszt wkładki do biletu miesięcznego jednorazowo wynosi 1 zł.

 

Wpłaty i opłaty dodatkowe Sfrefy Płatnego Parkowania proszę wpłacać na konto Gmina Miasto Sochaczew 60124031741111001064184477 , lub w kasie ZKM.

 

W DNIU 25.03.2016R KASA CZYNNA TYLKO DO GODZ. 13.00

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość