przejdź do Sochaczew.pl
356758 odwiedzin

INFORMACJE ZKM

A A A

KASA ZKM

W odpowiedzi na prośby pasażerów, w wybrane dni miesiąca ZKM wydłużył godziny pracy kasy.
 

Od lipca jest ona czynna w każdy roborczy 26 i 27 dzień miesiąca do godziny 18.00.

Od 28 do 31 dnia każdego miesiąca kasa pracuje do 16.30. Podobnie do 16.30 czynna jest w dwa pierwsze dni robocze następnego miesiąca.

W pozostałe dni kasa zaprasza od 7.00 do 14.45.


Przerwa od godz. 9.45 do godz. 10.00.

Informujemy, że do wyrobienia biletu miesięcznego potrzebne jest jedno zdjęcie. Koszt wkładki do biletu miesięcznego jednorazowo wynosi 1 zł.


Wpłaty i opłaty dodatkowe Sfrefy Płatnego Parkowania proszę wpłacać na konto Gmina Miasto Sochaczew 60124031741111001064184477, lub w kasie ZKM.


Zakład Komunikacji Miejskiej
Al. 600 lecia 90, 96-500 Sochaczew- - - - - - - - - - - - - - - 

 

Szanowni Państwo,

Od 25.05. 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
W związku z tym otrzymują Państwo klauzulę informującą o zasadach przetwarzania danych osobowych  przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.
Dziękujemy


KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Zakład Komunikacji Miejskiej, Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew – działający w imieniu Gminy Miasta Sochaczew, tel. 468629927, 8627690, 8627695, fax, 468629927w.111, email: sekretariat@zkm.sochaczew.pl, spp@zkm.sochaczew.pl informuje, że jest administratorem Twoich danych w związku z wykonywaniem usług sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, przeprowadzanych kontroli biletowych w autobusach na liniach obsługiwanych przez ZKM oraz obsługi strefy płatnego parkowania (windykacja)
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, co oznacza w szczególności: zawarcie i wykonywanie rozliczeń/sprzedaży, wypełnienie obowiązku prawnego oraz obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wskazanym w ust.2 jest:
Realizacja rozliczeń/sprzedaży, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne (zgodnie z art. 6 ust.1 lit b RODO)
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO)
Prawnie usprawiedliwiony interes Zakładu Komunikacji Miejskiej (zgodnie z art. 6 ust.1 lit f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia (windykacja) i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja rozliczeń/sprzedaży będą niemożliwe.
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania rozliczeń/sprzedaży, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tych rozliczeń/sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Administrator nie zamierza przekazać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Dyrektor
Krzysztof Sieczkowski
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość