przejdź do Sochaczew.pl
348866 odwiedzin
nabór na stanowisko Kierowca samochodu ciężarowego- Pracownik Drogowy

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Kierowca samochodu ciężarowego- pracownik drogowy w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

 1. Wymiar etatu: 1,

 2. Liczba stanowisk pracy: 2,

 3. Wymagania w stosunku do kandydata:

   

   a) wykształcenie minimum zawodowe,

   b) prawo jazdy kat. B, C,

   c) mile widziany kurs na koparko-ładowarki,

   d) mile widziane pozwolenie na żurawia HDS.

.

 1. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

  a) prace przy bieżącym utrzymaniu dróg,

  b) układanie kostki,

  c) sprzątanie przystanków, strefy płatnego parkowania,

  d) prowadzenie samochodu ciężarowego,

  e) odśnieżanie w porze zimowej.

   

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  Praca przy robotach drogowych na terenie miasta Sochaczew, praca fizyczna.

   

 2. Czynności dodatkowe:

  W przypadku posiadania uprawnień na koparko-ładowarkę i żurawia, obsługa tych urządzeń.

   

 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

  8. Wymagane dokumenty:

  a) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia),

  b) CV, z zawartą klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zakład Komunikacji Miejskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  c) list motywacyjny.

  d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ogłoszenia, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

   

Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Al. 600-lecia 90

96-500 Sochaczew. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne,

 

 

 

   

  9. Dokumenty dodatkowe:

  a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  b) inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

 

Dokumenty należy złożyć do: 26.06.2018r.

a) decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu,

b) miejsce składania dokumentów:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

Osoba do kontaktu:

Ewelina Diehl tel (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

 

 

Dyrektor

mgr Krzysztof Sieczkowski

 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

oświadczenie.pdf

A A A
12.06.2018
godz.13:35
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość