307669 odwiedzin
 
Sprzedaż ciągnika Ursus i przyczepy Autosan
A A A
data publikacji 21-03-2017
termin składania ofert 30-03-2017
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS C 355 I PRZYCZEPY CIĘŻAROWEJ AUTOSAN D-46A

 

1. Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej, Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

a) Ciągnik rolniczy URSUS  C 355, SKY0439,  rok produkcji 1972, nr identyfikacyjny (VIN) 176397, badania techniczne ważne do 18.03.2018r. Dodatkowo ciągnik wyposażony jest w pług czołowy do śniegu z regulacją wysokości za pomocą hydrauliki siłowej o szerokości 2,80m.

b) Przyczepa ciężarowa AUTOSAN D-46A, SKX4825,  rok produkcji 1973, nr identyfikacyjny (VIN) 5094, brak aktualnych badań technicznychWszystkie pojazdy posiadają ważne polisy ubezpieczenia OC.

2. Pojazdy dotychczas użytkowane były w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

3. Oferty na poszczególne pojazdy można składać w formie pisemnej do sekretariatu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90, w terminie do dnia 30 marca 2017 roku, do godz. 10.00, z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup ciągnika rolniczego URSUS lub przyczepy ciężarowej AUTOSAN”.  Poszczególna oferta wiąże składającego ofertę przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

4. Rozstrzygnięcia przetargu dokona powołana komisja w dniu 30 marca 2017r. o godz. 10.30  w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy ul. Al. 600-lecia 90.

5. Kwota minimalna sprzedaży wynosi:

6. Ciągnik rolniczy URSUS  C 355, SKY0439 – kwota brutto 6 700,00 zł, słownie: sześć tysięcy siedemset złotych  00/100;

7. Przyczepa ciężarowa AUTOSAN D-46A SKX4825 - kwota brutto 1 400,00 zł, słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100;

8. Osoba (firma) wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, w terminie określonym przez sprzedającego.

9. Pojazdy będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90, w godz. 7.30 – 14.30, w dni powszednie.

10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Dyrektor

Krzysztof Sieczkowski 

 

formularz ofertowy Ciągnik rolniczy.doc

formularz ofertowy Przyczepa ciężarowa.doc

Regulamin sprzedazy ciągnika rolniczego oraz przyczepy ciężarowej.doc

wzor umowy - przyczepa i ciagnik .docx.doc

 
kategorie przetergów
 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość