307669 odwiedzin
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW
A A A
data publikacji 04-01-2017
termin składania ofert 12-01-2017

Protokół i wybór oferty.jpg

 

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż autobusów Jelcz M-11.docx.doc

Regulamin sprzedazy autobusów.doc

formularz ofertowy..doc

wzor umowy.docx

 

 

 Protokół po przetargu na sprzedaż autobusów.jpg

                                                                                                                                        Sochaczew, dnia 13 grudnia 2016 r.

 

                                                   OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW  JELCZ M-11

 1. Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej, Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów komunikacji miejskiej:

 

 1. Jelcz M-11 nr rej. WSC 8C789, rok produkcji 1988; nr identyfikacyjny 0542, aktualne badania techniczne

 2. Jelcz M-11 nr rej. WSC8K47, rok produkcji 1987; nr identyfikacyjny 1044, brak aktualnych badań technicznych

 3. Jelcz M-11 nr rej. WSC YE02, rok produkcji 1987; nr identyfikacyjny 0038, brak aktualnych badań technicznychRegulamin sprzedazy autobusów.doc

Wszystkie autobusy posiadają ważne polisy ubezpieczenia OC.

 1. Pojazdy dotychczas użytkowane były przez Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 2. Oferty na poszczególne pojazdy można składać w formie pisemnej do sekretariatu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90, w terminie do dnia 23 grudnia 2016 roku, do godz. 9.00, z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup autobusu Jelcz M-11 o numerze rejestracyjnym………………(wymienić właściwy nr rej. pojazdu)”.

Poszczególna oferta wiąże składającego ofertę przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

 1. Rozstrzygnięcia przetargu dokona powołana komisja w dniu 23 grudnia 2016r. o godz. 1000 w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy ul. Al. 600-lecia 90.

 2. Kwota minimalna sprzedaży poszczególnych autobusów wynosi:

 3. M-11 nr rej. WSC8C789 – kwota brutto 12 000 zł, słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100;

 4. M-11 nr rej. WSC8K47- kwota brutto 9 000 zł, słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100;

 5. M-11 nr rej. WSCYE02 – kwota brutto 8 000 zł, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100.

 6. Osoba (firma) wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, w terminie określonym przez sprzedającego.

 7. Samochody będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90, w godz. 730 – 1430, w dni powszednie.

 8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 Krzysztof Sieczkowski Dyrektor

formularz ofertowy..doc

wzor umowy.docx

Regulamin sprzedazy autobusów.doc

 

 


 
kategorie przetergów
 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość