307668 odwiedzin
 
Przetarg ofertowy na leasing ciągnika
A A A
data publikacji 06-12-2016
termin składania ofert 14-12-2016

Załącznik nr 4

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

nie przekraczających kwoty 30 000 euro

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 PKT.8 – NA ZADANIE – DOSTAWĘ-LEASING OPERACYJNY FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO.

 

 

W dniu 06.12.2016r Dyrektor ZKM Sochaczew zatwierdził uruchomienie postępowania w trybie przetargu ofertowego w przedmiocie:

 

Leasing operacyjny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na okres od daty dostawy do siedziby Zamawiającego do dnia 31.12.2021r w sześćdziesięciu równych ratach, przy opłacie wstępnej wynoszącej 10 000,00zł netto i wartości resztowej wynoszącej 1% sumy opłat leasingowych.

Dodatkowo Wykonawca określi liczbowo w PLN w sposób jednoznaczny i ostateczny koszty ubezpieczenia za cały okres finansowania leasingu (60 miesięcy) oraz wysokość opłaty rejestracyjnej, w przypadku konieczności poniesienia odrębnych opłat przez Zamawiającego.

Podane składniki finansowe wynagrodzenia Wykonawcy stanowią jedyne opłaty Zamawiającego wynikające z dostawy z zastosowaniem leasingu i Wykonawca nie doliczy żadnych innych opłat za dostawę ciągnika i jego finansowanie w postaci leasingu.

W oparciu o podane wyżej w formie wyliczenia zamkniętego składniki finansowe ceny dostawy Wykonawca obliczy całkowitą cenę dostawy-leasingu i tak obliczona cena będzie podlegała porównaniu i ocenie wszystkich złożonych ofert.

 

Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu uruchomił wykonanie zadanie zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013.907 j.t. z późn. zm)

 

Oferty na wykonanie w/w zadania złożyły dwie firmy, a mianowicie:

 

Wykonawca nr 1

EUROPEJSKI FUNDUSZ LESINGOWY S.A., ul. Tysiąclecia 2, 09-400 Płock – (opłaty leasingowe, w tym wartość resztowa odkupu + koszty ubezpieczenia + opłata rejestracyjna) – kwota netto 138 698,20zł, kwota brutto 174 873,79zł.

 

Wykonawca nr 2

SG Eguipment Leasing Polska sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa – (opłaty leasingowe, w tym wartość resztowa odkupu + koszty ubezpieczenia + opłata rejestracyjna) – kwota netto 121 394,44zł, kwota brutto 149 315,16zł.

 

Komisja przetargowa uznała oferty nr 1 i 2 za ważne. W związku z powyższym zamówienie pozyskał wykonawca nr 2 - SG Eguipment Leasing Polska sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa – (opłaty leasingowe, w tym wartość resztowa odkupu + koszty ubezpieczenia + opłata rejestracyjna) – kwota netto 121 394,44zł, kwota brutto 149 315,16zł.

Wyniki wyboru Wykonawcy zatwierdził Dyrektor ZKM Sochaczew w dniu 14.12.2016r

 

 

Przetarg ofertowy na leasing ciągnika ostateczny.doc

Fizyczny termin dostawy ciągnika powinien nastąpić do dnia 23.12.2016r

 
kategorie przetergów
 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość